Symulacje procesu wtrysku

symulacje wtrysku

 

Symulację wtrysku przeprowadzamy w oparciu o Metodę Elementów Skończonych, przy użyciu oprogramowania Solidworks Plastics 2017.

Symulacje procesu wtrysku pozwalają na minimalizację kosztów wytworzenia.

Symulacje wypaczenia wypraski pozwalają na optymalizację geometrii detalu celem wyeliminowania odkształceń po procesie.

 

Przykładowa symulacja wtryskusymulacje wtrysku - model

 

Symulacja procesu wtrysku - Obudowa miernika

Data: 19.08.2017
Projektant: IJPALIGA
Analiza: Model bryły / pełnej bryły

Spis treści
Informacje o modelu
Właściwości materiału
Parametry procesu
Wyniki wypełniania
Wyniki chłodzenia
Wyniki paczenia
Wykres X-Y

 

Informacje o modelusymulacje wtrysku - model 

Nazwa
Typ
Element
Węzeł
Ściana symetrii
Objętość
Masa
Rozmiar

 

Obudowa miernika v1
Bryła
854543
183925
Nie
18.61 (cm3)
20.51 (g)
22.00 (mm) x 105.00 (mm) x 60.00 (mm)

 

Właściwości materiału 

Nazwa materiału
Nazwa produktu
Temperatura topnienia
Temperatura formy
Temperatura wyrzutu
Temperatura przejścia szklistego
Ciepło właściwe
Przewodność cieplna
Moduł Younga
Współczynnik Poissona

 

ABS
(P) BASF / ABS6003
240.00 0C
52.00 0C
100.00 0C
105.00 0C
2.400e+007 erg/(g-C)
1.800e+004 erg/(sec-cm-K)
2.600e+010 dyne/cm2
3.800e-001

 Wykres lepkości polimeru
Wykres lepkości polimeru

 

Wykres objętości właściwej polimeru
Wykres objętości właściwej polimeru

 Wykres ciepła właściwego polimeru
Wykres ciepła właściwego polimeru

 

Wykres przewodności cieplnej polimeru
Wykres przewodności cieplnej polimeru

 Wykres współczynnika sprężystości wzdłużnej polimeru
Wykres współczynnika sprężystości wzdłużnej polimeru

 

Wykres współczynnika Poissona polimeru
Wykres współczynnika Poissona polimeru

 

Parametry procesuGniazdo i rdzeń formy wykonane ze stali 1.2311. Kanały chłodzące φ 8.0mm w odległości 10 mm od powierzchni detalu. Czynnik chłodzący - woda.

Czas wypełniania
Temperatura topnienia materiału głównego
Temperatura ściany formy
Limit ciśnienia wtrysku
Limit prędkości wypełniania
Punkt przełączania wypełniania/dopakowania (% wypełnionej objętości)
Czas utrzymywania ciśnienia
Czas całkowity etapu dopakowania
Czas wypełniania automatycznego (1:tak, 0:nie)
Czas dopakowania automatycznego (1:tak, 0:nie)
Analiza odpowietrzania (1:tak, 0:nie)
Początkowe ciśnienie powietrza w gnieździe
Początkowa temperatura powietrza w gnieździe

 

1.4 sec
240 °C
52 °C
100MPa
194 cc/s
100%
3.53 sec
13.97 sec
1
1
0
0.1 MPa
25°C

 

Ustawienia chłodzeniaTemperatura topnienia
Min. temperatura chłodziwa
Temperatura powietrza
Czas otwarcia formy
Średnia szybkość płynięcia chłodziwa
Typ sterowania (1: temp. wyrzutu, 2: czas chłodzenia)
Temperatura wyrzutu( w przypadko sterowania typu "1")
Czas chłodzenia (w przypadku sterowania typu "2")

 

240 °C
25 °C
30 °C
5 sec
150 cc/s
1
100 °C
13.97 sec

 

Wyniki wypełniania - Podsumowanie wypełnianiaSiła zaciskania w kier. X
Siła zaciskania w kier. Y
Siła zaciskania w kier. Z
Wymaganie ciśnienia wtrysku
Maks. temperatura rzeczywista
Maks. temperatura średnia przekroju ważona wg prędkości
Maks. naprężenie ścinające
Maks. szybkość ścinania
Czas cyklu
Czas wypełniania
Czas całkowity etapu dopakowania
Czas utrzymywania ciśnienia
Czas samego chłodzenia
Czas otwarcia formy

 

8.9 Ton
7.2 Ton
8.3 Ton
43.0 MPa
237.8 °C
241.4 °C
3.9 MPa
5064.3350 1/sec
20.37 sec
1.35 sec
14.02 sec
3.57 sec
10.45 sec
5.00 sec

 Bryła_FLOW_Czas_wypeniania

Bryła_FLOW_Czas_wypełniania

Czas wypełniania: min: 0.001127 sec maks: 1.35466 secCiśnienie na końcu wypełniania

Ciśnienie na końcu wypełniania

Ciśnienie na końcu wypełniania: min: 0.1 MPa maks: 43.015 MPaTemperatura na końcu wypełniania

Temperatura na końcu wypełniania

Temperatura na końcu wypełniania: min: 78.23 °C maks: 237.74 °CWtrysk wtopienia

Wtopienia po wtrysku

Wtopienia: min: 0.00 mm maks: 0.16 mmWtrysk - linie łączenia

Linie łączenia

Pułapki powietrzne metoda wtrysku

Pułapki powietrzneWtrysk odkształcenia wyprasek

Odkształcenia wyprasek

Przemieszczenie całkowite. ( W celu wizualizacji odkształceń przyjęto skalę deformacji x5): min: 0.04 mm maks: 0.64 mmSymulacja wtrysku - ciśnienie na wlocie

Ciśnienie na wlocie

Symulacje procesu wtrysku - masa częsci

Masa części

Symulacje procesu wtrysku pozwalają na minimalizację kosztów wytworzenia.

Symulacje wypaczenia wypraski pozwalają na optymalizację geometrii detalu celem wyeliminowania odkształceń po procesie.Pobierz kompletny raport z przykładowej symulacji procesu wtrysku w formacie pdf

Symulacja procesu wtrysku raport