×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 669

Zasady współpracy:

 

1. Przesłane przez Klienta do wydruku pliki z modelami cyfrowymi nie są modyfikowane przez I.J. PALIGA Spółka Jawna, w związku z powyższym I.J. PALIGA Spółka Jawna nie ponosi odpowiedzialności za błędy w budowie modelu cyfrowego przekazanego do wydruku.

2. Materiały używane do wytwarzania detali prototypowych są materiałami specjalistycznymi. Podstawowe parametry fizyko-chemicznych i wytrzymałościowe każdorazowo są zawarte w ofercie. Szczegółowe informacje zawarte w kartach materiałowych dostępne są na życzenie Klienta.

3. Ze względów technologicznych większe detale mogą być wykonywane w częściach, które następnie zostają połączone zgodnie z technologią łączenia, przewidzianą dla technologii MJP. Każdorazowo o tym przypadku informowany jest Klient przed wydrukiem. Wykonanie modelu łączonego nie stanowi podstawy do złożenia reklamacji.

4. Klient przy odbiorze przesyłki jest zobowiązany do otwarcia paczki przy kurierze i stwierdzenia stanu otrzymanego wyrobu. Podpisanie odbioru przesyłki bez sprawdzenia jej zawartości zwalnia I.JPALIGA Spółka Jawna z odpowiedzialności za stan dostarczonego towaru.

5. Wszelkie reklamacje ilościowe i jakościowe należy składać pisemnie. Brak reklamacji pisemnej złożonej w chwili odbioru przesyłki lub nie później niż 24 godziny od odbioru przesyłki, uznawany jest jako przyjęcie wyrobu bez zastrzeżeń i tym samym całkowite zrealizowanie zamówienie.