Druk 3D figurki

Szczegółowe figurki wykonywane metodą druku 3D

Precyzyjny druk 3D z powodzeniem może zostać wykorzystany do stworzenia szczegółowej figurki postaci do gry planszowej, monumentu znanej osoby lub figurki sakralnej. W tym artykule opisujemy sposób wykonania figurek metodą druku 3D.

Proces wykonania figurki metodą druku 3D

Model 3D figurki

druk 3d figurki
Figurki wykonywane metodą druku 3D

Pierwszym etapem niezbędnym do wykonania figurki metodą druku 3D jest stworzenie prawidłowego komputerowego modelu 3D. Model powinien zostać wyeksportowany do formatu .stl i nie posiadać błędów powierzchni. Wydruk 3D na bazie uszkodzonego modelu 3D lub posiadającego błędne powierzchnie skończy się błędną geometrią figurki lub przerwanym wydrukiem 3D. W Internecie można znaleźć zarówno darmowe jak i komercyjne programy sprawdzające i poprawiające błędy w modelu 3D. Prawidłowy model 3D może zostać wykonany na 2 sposoby. Pierwszą metodą jest wykonanie modelu 3D figurki za pomocą programu do modelowania 3D. Metoda ta jest szczególnie przydatna gdy tworzymy nową postać lub chcemy mieć kompletną dokumentacje cyfrową umożliwiającą późniejszą edycje i modyfikacje projektu 3D. Druga metoda polega na wykorzystaniu skanera 3D i stworzeniu komputerowego modelu w przypadku gdy posiadamy już fizycznie figurkę i chcemy ją skopiować.

Druk 3D figurki

Posiadając prawidłowy model 3D figurki możemy przystąpić do etapu jej druku 3D. Przed rozpoczęciem tego etapu należy dobrze zastanowić się na efektem końcowym na którym nam zależy i dobrać odpowiednią metodę druku 3D która zapewni osiągnięcie zakładanych efektów. Pod uwagę powinniśmy brać: gładkość otrzymanych powierzchni, szczegółowość modeli, wielkość drukowanego wyrobu itp. Należy zastanowić się czy akceptowalny dla nas jest druk 3D figurki w częściach, czy zależy nam by figurka była wykonana w całości podczas jednego procesu druku 3D. Rozważając weźmy pod uwagę możliwości i ograniczenia takich technologii druku 3D jak: MJP, FDM, SLS. Istnieje jeszcze dodatkowa opcja a mianowicie wykonanie mniej szczegółowych elementów w tańszej technologii FDM, a niewielkich ale bardzo szczegółowych elementów w technologii MJP. Po wydruku 3D całość będzie mogła zostać sklejona i połączona w jedną szczegółową figurkę 3D.

Obróbka figurki po wydruku 3D

Gdy figurka została już wydrukowana na drukarce 3D może zostać ona poddana dodatkowym operacją. Jedną z takich operacji może być dodanie do figurki dodatkowych elementów ozdobnych wykonanych innymi metodami. Przykładowo figurka może zostać wyposażona w elementy złota lub kamieni szlachetnych. Innym przykładem jest wykonanie dodatkowych elementów umożliwiających mocowanie figurki w miejscu docelowym. Miejsca dodatkowych otworów montażowych powinny być zaznaczone w modelu 3D figurki, ale można je też dodać po wydrukowaniu figurki. Trzecią popularną obróbką figurki jest naniesienie powłoki ochronnej która zabezpieczy wyrób przed warunkami atmosferycznymi występującymi w miejscu gdzie figurka będzie umiejscowiona na stałe.

Druk 3D figurek sakralnych

Druk 3D często wykorzystywany jest jako metoda renowacji figurek sakralnych. Renowacja taka polega na wykonaniu kopi figurki sakralnej na podstawie oryginału który zużył się w czasie. Kopia figurki sakralnej wykonywana jest poprzez jej zeskanowanie skanerem 3D co prowadzi do stworzenia komputerowego modelu 3D. Następnie model poprzez procedurę inżynierii odwrotnej może zostać przekształcony to postaci edytowalnej (Bezpośredni skan 3D nie umożliwia prostej edycji powstałego modelu 3D) w której możliwe będzie komputerowe zrekonstruowanie uszkodzonych lub brakujących elementów pierwowzoru. Prawidłowy model 3D wykonywany jest na precyzyjnych drukarkach 3D, gdyż figurki sakralne zawsze wyposażone są w liczne i szczegółowe detale, których wykonanie nie jest możliwe na tanich, budżetowych drukarkach 3D. Po wydruku 3D figurka sakralna może zostać poddana malowaniu lub klejeniu a następnie przetransportowana w swoje miejsce docelowe.