FAQ – druk 3D

Dlaczego druk 3D?

Jest to technologia na miarę XXI wieku. Pozwala w bardzo krótkim czasie wykonać prototyp lub krótką serię produkcyjną. Metoda ta umożliwia wykrycie ewentualnych błędów konstrukcyjnych lub funkcjonalnych nowo opracowanych modeli stosunkowo niskim kosztem. Zastępuje i wypiera tradycyjne technologie wykonywania wyrobów bez użycia dodatkowego oprzyrządowania w postaci form, wykrojników czy też innych narzędzi i przyrządów.


Czy każdy druk 3D jest taki sam?

To bardzo ogólny temat, gdyż jest to wspólna nazwa dla różnych sposobów wytwarzania obiektów metodą przyrostową. Każda technologia z tego zakresu oferuje inne możliwości i dedykowana jest do innych wyrobów. Dlatego na początku należy zapoznać się z kilkoma podstawowymi jej odmianami, poznać ich możliwości, wady i zalety co pozwoli na dobór właściwej technologii do naszych wyrobów i oczekiwań.


Jakie technologie druku oferujemy?

Spółka I.J. Paliga świadczy obecnie usługi druku 3D w dwóch technologiach: Multi Jet Printing i FDM Professional. MJP  to profesjonalna technika druku z żywic utwardzanych światłem UV.  Największą zaletą metody MJP jest bardzo wysoki stopień odwzorowania detali. Elementy wykonane tą metodą nie wymagają dodatkowej obróbki wykańczającej po wydruku, mogą być używane jako produkty finalne. Technologia  FDM Professional to najpopularniejsza technologia druku 3D w wydaniu profesjonalnym. Dzięki tej metodzie szybko otrzymamy funkcjonalne prototypy z wysokiej klasy ABSu. W obydwu oferowanych przez nas technologiach modele drukowane są wraz z podporami z rozpuszczalnego materiału, dzięki czemu finalne wyroby nie posiadają żadnych śladów podparcia.


Jak przygotować modele do wyceny?

Druk 3D odbywa się na podstawie stworzonego wcześniej komputerowego modelu przestrzennego. Wyrób może być zaprojektowany w dowolnym programie umożliwiającym modelowanie trójwymiarowe. Po zakończeniu projektu bardzo ważne jest sprawdzenie modelu pod kątem jego poprawności; tj: przenikania się ścian, odwróconych wektorów normalnych do powierzchni. Błędy te mogą być przyczyną wadliwych wydruków. Ostatnią czynnością jaką należy przeprowadzić na opracowanym modelu 3D to wyeksportowanie go do formatu .stl, .step lub .iges. Z tych formatów możliwy jest wydruk.


Czy ilość zamawianych elementów ma wpływ na cenę jednostkową?

Zależne jest to od technologii jaka została wybrana. Technologia MJP pozwala na równoczesne kształtowanie wielu elementów o różnej geometrii w ramach tej samej platformy roboczej. Oznacz to, że ułożenie większej ilości elementów na platformie znacznie obniża koszt jednostkowy druku.  Najkorzystniejszą cenę jednostkową jesteśmy w stanie otrzymać w przypadku gdy drukowane przedmioty mają podobne gabaryty i zapełniają całą platformę roboczą.


Jakie są maksymalne wymiary detalu możliwe do wydrukowania?

Maksymalne wymiary obiektu ograniczone są platformą roboczą danej drukarki 3D. Dla MJP mamy możliwość wydruku obiektu o wymiarach 289 x 185 x 203mm, natomiast dla FDM 203 x 203 x 305mm. Istnieje również możliwość wykonania większych detali. W takim przypadku model cięty jest komputerowo na mniejsze fragmenty i drukowany w częściach,  a następnie klejony tym samym materiałem, z którego był drukowany. W rezultacie otrzymujemy wyroby o dowolnych wymiarach.


Czy druk 3D umożliwia wykonanie elementów ruchomych?

Tak, możliwe jest wykonanie elementów ruchomych, jak np: łańcuch czy łożysko. Aby zapewnić taką funkcjonalność wyrobom, należy na etapie projektowania uwzględnić luzy między współpracującymi elementami (zostawić w odpowiednich miejscach wolną przestrzeń). W tych obszarach drukarka umieści materiał podporowy, który zostanie usunięty po zakończeniu pracy maszyny, umożliwiając podzespołom wykonywanie ruchu.


Gdzie profesjonalny druk 3D jest stosowany?

Tak młoda dziedzina przemysłu ma wiele obszarów zastosowań. Początkowo druk 3D miał być wykorzystywany tylko do tworzenia pojedynczych prototypów w krótkim czasie i stosunkowo niskim kosztem. Obecnie technologia ta zastępuje tradycyjne metody produkcyjne w wielu gałęziach przemysłu, głównie dzięki różnorodności dostępnych materiałów oraz dokładności i szybkości wykonania. Innym bardzo ważnym obszarem zastosowania jest medycyna. Dzięki dokładnym wydrukom 3D, które otrzymywane są na podstawie skanów z tomografów komputerowych, przygotowanie do skomplikowanych operacji staje się prostsze. Lekarze dostają możliwość zapoznania się z konkretnym przypadkiem jeszcze przed operacją. Tym samym skraca się czas zabiegu oraz zmniejsza się ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych komplikacji. Pozwala na wykonywanie również protez i implantów.


Czy możliwe jest wydrukowanie formy wtryskowej w 3D?

Tak, ale nie każdą metodą druku 3D. Technologią, która umożliwia wykonanie formy wtryskowej jest MJP. Do wyprodukowania takiego narzędzia używa się  specjalnej żywicy odpornej na wysoką temperaturę i ciśnienie. Formy wydrukowane w 3D pozwalają na wykonywanie krótko seryjnej produkcji w ilości nawet do 300 wtrysków. Niewątpliwymi zaletami tych form są szybkość wykonania i niskie koszty.


Dlaczego podpory podczas drukowania są tak ważne?

Podpory drukowane wraz z docelowym elementem znacząco podnoszą możliwości każdej drukarki, niemożliwy był by bez nich druk większości skomplikowanych elementów. Drukarka już od pierwszej warstwy układa podpory wraz z elementami modelu docelowego, dzięki temu możliwe jest stworzenie obiektów których części po zakończeniu druku nie będą miały nic pod sobą. Podpory mogą być drukowane z tego samego materiału co element docelowy, wtedy należy ręcznie je odłamać w końcowym etapie. Natomiast oferowane przez nas technologie MJP i FDM Professional tworzą podpory z innego niż drukowany detal materiału i po wydruku są rozpuszczane. Ogromną zaletą takich podpór jest to, że po ich usunięciu na docelowym elemencie nie ma żadnych śladów podpór.